Home
MAP MAP MAP MAP MAP MAP
Tác quyền trong phần ‘Về Pháp lý’ – tất cả thuộc về Công ty Vina Tâm, ‘vinatam’ 2009 – 2020©
>>>
<<<
TOP TOP TOP
vn_S49 2Contact-About
ACEDIN ... in ấn an toàn với ACEDIN D
ALU NET
STABILAT
BLANKET Technology from UV-PLUS The very best blanket for extremely sharp dot reproduction on high-quality sheet-fed offset presses.. CONTI-AIR® CRYSTAL CONTI-AIR® PRESTIGE
Bao bi
CONTI-AIR® ENTROPIA  CONTI-AIR® FSR Tough all-purpose blankets for sheet-fed offset as well as heatset and coldset applications.. UNIWASH
Rubber Roller best Quality. Give it a try! Lô Cao su chất lượng tốt nhất. Hảy thử dùng xem!
for: Heidelberg Man Roland Komori Mitsubishi KBA Koenig Bauer
Good Quality! Certified
Über VINA TÂM Unsere Firmen Philosophie "Wir bieten Service und Produkte für unsere Kundschaft. Dies sind Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Materialien, neue und gebrauchte Maschinen sowie Systeme, Beratungsdienstleistungen und Trainings welche notwendig oder sinnvoll sind, um die wirtschaftliche Konkurenzfähigkeit unserer Kunden zu erhöhen." Dies sind insbesondere: Druckereien, Verlage sowie alle die drucken oder Druckprodukte professionell anwenden. Unsere Werte Wir behandeln jeden genauso fair wie wir selbst auch behandelt werden möchten. "Best-Practice" ist der Anspruch an uns selbst. Wo Sie uns finden Wir haben unseren Sitz in Vietnam, Ho Chi Minh City (Saigon).
KONTAKT: Sie erreichen uns am besten .... eMail FAX aus Vietnam: 0. 28. 377 12 762 International: +84. 28. 377 12 762 Telefon & SMS 0.813.9986.01 Ms. Loan Festnetz: +84. 28. 377 12 508 Deutsch +84. 813 99 86 11 Bürozeiten: 8h bis 17h Ortszeit Skype & Voice-over-IP: verfügbar Bitte vereinbaren Sie einen Geprächstermin. Post Anschrift VINA TAM CO. LTD. Nr. 93, Street 49, W. TAN QUY, District 7, Ho Chi Minh City, 700910 VIET NAM Besucher Wir freuen uns immer Sie zu sehen. Wir sind jedoch häufig unterwegs und daher ist eine vorherige Terminvereinbarung sinnvoll. Anfahrt Siehe oben Google Maps. Geo-Coordinates N10.7415, E106.71556
how to Contact us ... eMail the best way is to contact via eMail: Landline Phone: +84. 28. 377 127 62 FAX From Vietnam, dial: 0. 28. 377 12 508 From International: +84. 28. 377 12 508 Telefon & SMS Our Office welcomes your call in different languages: Tieng Viet: 0.813 9986 01 Ms. Loan English & Tieng Viet: 0.902 66 92 62 General Office hours: 8 to 5 local time In urgent cases and all oversea Callers: Please fell free to call any time: +84.1273.99.86.11 Skype & Voice-over-IP: available Please schedule a Call-time Postal Address VINA TÂM CO. LTD. No. 93, Street 49, W. TAN QUY, D7, Ho Chi Minh City, ZIP-Code 700000 VIET NAM Visitors We always like to see you, Please Call and make an appointment and we will be happy to see you soon. Directions Just look at Google Maps: Geo-Coordinates N10.7415, E106.71556 now, just 400m away from former Location.
About VINA TÂM Our Core Vision "We market, service and produce consumables, materials, new and used machinery as well as systems, consultancy required to enhance the profitable competitiveness of our customers". That are: Printers, Publishers and all who use Print, Packaging and Labeling Solutions, as well as Security Solutions in Pack & Print or Currency. Our core value: We are commited to serve our customers with best practice. Who we are We are a group of well experienced persons from the Graphics Industry. We know Newspaper Business, Web-Fed as well as Sheet-Fed Production, Post-press (bookbindery), Labeling. We speak Vietnamese, English and German, and we try to enlarge the Languages spoken within our Company.
Liên hệ với chúng tôi cách tốt nhất là bằng e-mail: Giờ làm việc: từ 8 đến 5 giờ FAX Gọi trong nước 0. 28. 377 125 08 Gọi từ các nước khác +84.28. 377 125 08 Telefon & SMS Có thể gọi chúng tôi theo các ngôn ngữ sau: Đ T: +84. 28. 377 127 62 Tiếng Việt: 0.813.99.86.01. Cô Loan Số hot line: +84.(0) 902 66 92 62
Địa chỉ thư tín: Công ty TNHH VINA TÂM 93, đường 49, P. TAN QUY, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, (ZIP 700000) Việt Nam
Công ty VINA TÂM No. 93, đường 49, P. Tan Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Tĩnh, Tại đây chúng tôi có kho đủ để cung cấp hàng khi khách hàng cần gấp.
Tọa độ địa lý: N10.7415, E106.71556 (hãy nhìn vào Google Earth)
Nhấn vào đây để xem chỉ dẫn đường
Vài nét về công ty VINA TÂM Tầm nhìn chủ đạo “Chúng tôi cung cấp vật tư, nguyên liệu cho ngành in, cung cấp máy móc cũ và mới, tư vấn và đào tạo theo yêu cầu nhằm giúp tăng giá trị gia tăng, tính cạnh tranh hữu hiệu cho khách hàng”. Đối tượng khách hàng là: các công ty, nhà in, nhà xuất bản và các cá nhân hoặc tổ chức cần các giải pháp về in ấn, đóng gói và bao bì, cũng như các giải pháp bảo mật trong đóng gói và in ấn tiền tệ. Giá trị chính của chúng tôi Chúng tôi hợp tác bình đẳng với các đối tác và mong muốn các đối tác hợp tác bình đẳng với chúng tôi. Chúng tôi cam kết phục vụ khách hàng với thái độ tốt nhất.
Chúng tôi là ai Chúng tôi là một nhóm những người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành in ấn. Chúng tôi có đũ kinh nghiệm về báo chí, các sản phẩm in ấn thương mại, máy in cuộn cũng như máy tờ rời, thiết bị sau in (thiết bị đóng gáy sách) hoặc nhãn hàng bảo mật. Chúng tôi có kinh nghiệm về khâu trước in (Pre-Press) để biết rằng Web2Print có thể được thực hiện trên máy in tờ rời truyền thống. Chúng tôi còn có mảng kinh doanh đặc biệt là cung cấp thiết bị đóng gói secondhand được nghiên cứu, thiết kế, sản xuất tiêu chuẩn Châu Âu. Chúng tôi có những kỹ thuật viên giỏi phục vu quý khách. Chúng tôi sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Đức, và cố gắng mở rộng giao tiếp bằng tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp.